Bat Conservation Trust

De vleermuis…

De vleermuis… een onderwerp die eigenlijk al veel eerder aangesneden had moeten worden in de maandag-post. Inmiddels is het al vrij bekend dat vleermuizen een grote rol hebben gespeeld in de huidige Covid-19 pandemie, maar dit betekent daarmede…
jan-van-hooffBurgerszoo

Professor emeritus Jan van Hooff: Liefde Bij Dieren

Een echte Diermanager weet over wie er gepraat wordt wanneer de naam professor emeritus Jan van Hooff valt. Deze welbespraakte man heeft afgelopen februari een lezing gegeven: ‘’Liefde Bij Dieren die erg populair was, dat zodanig populair…